Έρευνα και Ασφάλεια

Εκτύπωση
 • Ανάπτυξη νέων λύσεων Συσκευασίας
 • Βελτιστοποίηση των υφιστάμενων δομών:
  • χρησιμοποιώντας λιγότερα υλικά συσκευασίας
  • χρησιμοποιώντας πιο αποτελεσματικά υλικά
  • με αποτελεσματικότερη προμήθεια υλικών συσκευασίας

 

 

Ασφάλεια

 • Καθαρός χώρος παραγωγής
 • Ασφάλεια στις λειτουργίες
 • Πυρασφάλεια
 • Συνεχής εκπαίδευση