Εξοπλισμός

Εκτύπωση

ROTOMEC MW80


Βαθυτυπική Εκτύπωση έως και 9 χρώματα


Γρήγορη αλλαγή. Εφαρμογή ψυχρόκολλας ή λάκας σε σύμπτωση.

 

KRÖNERT


Βαθυτυπική Εκτύπωση έως και 8 χρώματα


Εφαρμογή ψυχρόκολλας ή λάκας σε σύμπτωση.

 

NORDMECCANICA SIMPLEX


Λαμινάρισμα με κόλλα χωρίς διαλύτη

 

WINDMÜLLER & HÖLSCHER


Λαμινάρισμα με κόλλα με διαλύτη

 

Ειδικές εφαρμογές για παστερίωση, αποστείρωση κλπ.