Η εταιρία

Imprimer
There are no translations available.

  • Ιδρύθηκε το 1995
  • Κύκλος εργασιών (2017) : 20 εκατ. ευρώ
  • Ετήσια αύξηση των πωλήσεων : 5%
  • Εξαγωγές : 45% του κύκλου εργασιών
  • 100 εργαζόμενοιΘέση στην Ελληνική Αγορά (2009)


Πιστοποιήσεις