Ποιοτικός έλεγχος

PDF Εκτύπωση E-mail
  • Πρώτες Ύλες
  • Μελάνι & Κόλλα Συστήματα
  • Ημιτελή προϊόντα
  • Τελικά Προϊόντα
 
 
 

ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΒΕ

Μεταποίηση Υλικών Συσκευασίας

  • Ποιότητα
  • Εξυπηρέτηση
  • Ολοκληρωμένες Λύσεις Συσκευασίας


Αρχιμήδους 92
194 00 Κορωπί
Τηλ.: +30 210 6627153-4
Fax: + 30 210 6627155
e-mail: sales@vlachosbrossa.gr


Liquid Pack Logo