Η εταιρία

PDF Εκτύπωση E-mail
  • Ιδρύθηκε το 1995
  • Κύκλος εργασιών (2017) : 20 εκατ. ευρώ
  • Ετήσια αύξηση των πωλήσεων : 5%
  • Εξαγωγές : 45% του κύκλου εργασιών
  • 100 εργαζόμενοι



Θέση στην Ελληνική Αγορά (2009)


Πιστοποιήσεις

 
 
 

ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΒΕ

Μεταποίηση Υλικών Συσκευασίας

  • Ποιότητα
  • Εξυπηρέτηση
  • Ολοκληρωμένες Λύσεις Συσκευασίας


Αρχιμήδους 92
194 00 Κορωπί
Τηλ.: +30 210 6627153-4
Fax: + 30 210 6627155
e-mail: sales@vlachosbrossa.gr


Liquid Pack Logo